Strona internetowa Ciechocina

STRONA GŁÓWNACiechocin (niem. Deutsch Cekzin) - wieś położona nad jeziorem - swym rodowodem sięga czasów książąt pomorskich, a jego mieszkańcy rządzili się prawem polskim. Pojawia się na kartach historii w 1338 roku, kiedy wymieniany jest jako osada. Komtur tucholski Dietrich von Lichtenheim założył tu w 1342 roku wieś chłopską na prawie chełmińskim. Nowe prawo nadawało tamtejszemu sołtysowi 5 włók. Po pokoju toruńskim w 1466 roku był wsią królewską w starostwie tucholskim. Wieś rozrosła się z zabudową na planie owalnicy.
Echo przeszłości

– remont XVII w. zabytkowego kościoła pw. św. Marcina w celu odtworzenia i utrwalenia bogatej historii kosznajderskiej wsi Ciechocin

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
"Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja pn.
„Echo przeszłości – remont XVII w. zabytkowego kościoła pw. św. Marcina w celu odtworzenia i utrwalenia bogatej historii kosznajderskiej wsi Ciechocin"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach zadania;
„Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013Kosznajderia (Koschneiderei) to enklawa kilkunastu wsi między Tucholą, a Chojnicami zamieszkałych tu przez sześć stuleci niemieckich katolików, osadników sprowadzanych przez Krzyżaków z Westfalii, Nadrenii i Witenbergii, a szczególnie z rejonu miasta Osnabriick. Stolicą regionu zwanego Kosznajderią była parafialna wieś Ostrowite (Osterwick) z filią w Ciechocinie (Deutsch Cekzin)

Ciechocin i sąsiednie Ostrowite (stolica Kosznajderii) leżą w centrum tego regionu, a zabytkowe świątynie św. Jakuba Apostola w Ostrowitem i św. Marcina w Ciechocinie są świadkami kultury, obyczajów i religijności żyjących tu mieszkańców. Obecny kościół wzniesiono na miejscu XV-wiecznej kaplicy, którą przeniesiono w 1485 roku z Koźmina, wsi leżącej za jeziorem.


W 1877 roku kościół został odnowiony, dobudowano doń wieżę i ceglaną zakrystię. Patronat nad nim w końcu XIX wieku sprawowała gmina. Wieś liczyła wówczas 480 katolików. Istniały w niej 64 domy mieszkalne i szkoła. Kompleksowej renowacji kościoła dokonano w latach 1991-1994.

Jednonawowe wnętrze kościoła zachowało swój dawny wystrój. Stanowi go XVII-wieczny ołtarz z centralną figurą św. Marcina, biskupa wspomagającego nędzarza i figurami św. Jakuba Apostoła patrona pielgrzymów i św. Judę Tadeusza, ucznia Jezusa który był od wieków czczony jako patron w sprawach beznadziejnych.

Do dawnego wyposażenia kościoła należy także późnobarokowa, drewniana ambona przyścienna z XVIII wieku ze złocistą amforą na szczycie i dwiema tablicami Dekalogu.

Do cennych zabytków należą; niewielki obraz olejny na desce ze sceną Wniebowzięcia NMP. Feretron procesyjny w snycerskiej ramie drewnianej zawierający obraz Św. Rodziny. Drewniany krucyfiks procesyjny i z późniejszych czasów pochodzący cykl polichromowanych barwnie, stiukowych stacji Drogi Krzyżowej.


ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PREZENTACJI Z PROJEKTU
"ECHO PRZESZŁOŚCI"


Nowy herb Ciechocina

Pieśń do św. Marcina

Marcinie, nasz Patronie,
Dzisiaj święci Ciebie nasza wieś
Oddając Tobie hołdy i cześć.
Prosimy Cię - tu zebrani;
Wstaw do Boga się za nami

Patronie Ciechocina
Tu królujesz już od wielu lat
Nie dozwól, by nas zwodził świat
Ucz nas wzorem serca twojego
Kochać Boga i bliźniego

(sł.Jerzy Likierski)


Prace remontowe przy wieży zabytkowego kościoła św. Marcina

Czoło wieży


Nowe deskowanie górnej części zabytkowej wieży


(strona północna)


(strona południowa)


Ukończony remontODPUST ŚW. MARCINA I FESTYN

11 listopada 2011 r. odbył się odpust św. Marcina i festyn w ramach realizowanego projektu "Echo przeszłości – remont wieży XVII w. kościoła św. Marcina w Ciechocinie”.

Msza odpustowa


Poświęcenie nowego obrazu


Barwny korowód – święty Marcin i jego rycerze
(św. Marcin dzieli swój płaszcz rycerski i okrywa żebraka)


Liczni uczestnicy uroczystości
(mieszkańcy Ciechocina i okolicy, zaproszeni goście)


(księża proboszczowie sąsiednich parafii, strażacy miejscowej OSP)


Degustacja rogali świętomarcińskich i typowych potraw kosznajderskich


Zaproszeni goście


Wystawa – historia Ciechocina z jego kosznajderskimi korzeniami
(wyk. młodzież, świetlica ”Caritas-Oaza”)


Życie i kult św. Marcina patrona kościoła w Ciechocinie
(św. Marcin w sztuce, w liturgii, w historii i tradycji kosznajderskiej)HISTORIA KOSZNAJDERII


Kosznajderia istniała w Polsce przez kilka stuleci, w tym 20 lat w Polsce międzywojennej. Tak długi okres wspólnoty państwowej i 500-letniej wspólnoty sąsiedzkiej, skutkował przenikaniem się obu kultur i narodów, także poprzez małżeństwa. Trudna historia XX wieku spowodowała, że tak mocno zakorzeniona na gruncie Pomorza grupa, licząca kilkanaście tysięcy osób, musiała opuścić swą ojczyznę po pięciu wiekach trwania. W Niemczech, gdzie osiadła po II wojnie światowej, uległa rozproszeniu i przestała istnieć jako zwarta wspólnota kosznajderska.
Po Kosznajdrach pozostały nam do dzisiaj zabytkowe kościoły, wiele ciekawych nagrobków,kilkanaście typowych, murowanych z końca XIX w. budynków i kilka zabytkowych drewnianych chat. W podtucholskim Silnie, jednej z wiosek zamieszkanej przez Kosznajdrów, urządzono niewielkie muzeum poświęcone ich kulturze. W ostatnich latach, odżywa wśród wielu Polaków mieszkających bądź wywodzących się z terenów dawnej Kosznajderii, świadomość pochodzenia czy współistnienia z grupą dawnych osadników. Jedynym, bardziej dostrzegalnym tego śladem, są ich niemieckie nazwiska

Abram Behrendt Brügmann Fentsch
Giersch Haase Muzolf Redmann
Remus Rohde Rosentreter Semrau
Steinborn Holweg Henkel Janowitz
Kuchenbecker Latzke Molenderhauer Miller
Stoltmann Theil Thiede Warnke
Wiese Wilm

Nazwy niemiecko-polskie wsi kosznajderskich:

- Abrau (Obrowo)
- Annafeld (Nowa Wies)
- Blumfelde (Niwy)
- Damerau (Dąbrowka)
- Deutsch Cekzin (Ciechocin) – filia parafii Ostrowite
- Döringsdorf (Doręgowice)
- Frankenhagen (Silno)
- Gersdorf (Ogorzeliny)
- Granau (Granowo)
- Gr. Zirkwitz (Duża Cerkwica)
- Harmsdorf (Jerzmionki)
- Henningsdorf (Angowice)
- Jakobsdorf (Jerzmionki)
- Lichnau (Lichnowy)
- Mosnitz (Moszczenica)
- Obkas (Obkas)
- Osterwick (Ostrowite) – stolica Kosznajderii
- Petzin (Piastoszyn)
- Schlagenthin (Sławęcin)


Zabytkowe kościoły kosznajderskieKosznajderska chata podcieniowa w Silnie, obecnie małe muzeum kosznajderskieCiechocin w starej fotografii – Kościół św. MarcinaOstrowite stolica Kosznajderii w starej fotografii
- Kościół św. Jakuba Ap. (1402) i Szkoła Podstawowa (1903)Typowe domy kosznajderskie z końca XIX w.


Typowe groby kosznajderskieKOŚCIÓŁ W CIECHOCINIE PO REMONCIEEuropejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
"Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja pn.
„Echo przeszłości – remont XVII w. zabytkowego kościoła pw. św. Marcina w celu odtworzenia i utrwalenia bogatej historii kosznajderskiej wsi Ciechocin"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach zadania;
„Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013Do góry