Strona internetowa Ciechocina

ZESPÓŁ CARITAS
PARAFII ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁA
W OSTROWITEM K/CHOJNICZespół Caritas Parafii Świętego Jakuba Apostoła w Ostrowitem powstał na mocy dekretu ks. biskupa diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi z dnia 3 stycznia 2000 r. Jesteśmy obecnie jednym z około 100 Zespołów Charytatywnych Caritas, które powołane przez ks. biskupa są integralną częścią Caritas Diecezji Pelplińskiej, mających osobowość prawną co pozwala nam działać w sposób profesjonalny i bardziej zorganizowany.

Zespół Caritas aktywnie działa na rzecz mieszkańców popegeerowskiej wsi Ciechocin i od 2002 roku również w Ostrowitem. Troską Zespołu Caritas są objęte przede wszystkim dzieci i młodzież, ale służymy również osobom starszym wiekiem i rodzinom potrzebującym. Zespół Caritas prowadzi działalność charytatywną wśród mieszkańców wsi zgodnie ze statutem organizacji.


Zespół nawiązał kontakt i współpracuje z Caritas Diecezji Pelplińskiej, z władzami samorządowymi, z GOK, Gminnym Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Fundacją Ekologiczną Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej, z biegłymi sądowymi z Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Chojnicach, policją i prywatnymi sponsorami, którzy wspomagają nas w prowadzeniu tego zadania. Współpracujemy i korzystamy z kilku Fundacji; m/innymi z „Fundacji Wspomagania Wsi”, z Fundacji holenderskich, z „Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży”.

Dzięki pomocy „Holenderskiej Fundacji Królowej Julianny” przeprowadzono generalny remont budynku starej szkoły i zaadoptowano pomieszczania na potrzeby świetlicy środowiskowej w Ciechocinie. Pomoc pozostałych fundacji i przeprowadzenie wygranych grantów pomogły nam w wyposażeniu i owocnej działalności naszych świetlic.


W Zespole Caritas Parafii w Ciechocinie działają wolontariusze:

- Prezes Zespołu Caritas p. Violleta Rossek

- Przewodniczący Zespołu Caritas z urzędu ks. proboszcz Kazimierz Matyja

- Aktywnymi członkowie Zespołu Caritas: p. Julitta Rossek, p. Grażyna i Mieczysław Łęgowscy, p. Wioleta Sala, p. Bożena Kluza

- Członkowie wspierający: p. Mariola Dudziak, p. Benedykt i Danuta Jażdżewscy, p. Sławek Kinowski, Robert Krystoszek, p. Sebastian Górecki.


Od 2002 roku Zespół Caritas rozszerzył swoją działalność przez zorganizowanie i prowadzenie zajęć w kolejnej

świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży

„Przystań” w Ostrowitem k/ Chojnic

w byłym domu katechetycznym.
W Zespole Caritas Parafii w Ostrowitem działają wolontariusze:

- Kierownik świetlicy „Przystań” w Ostrowitem p. Zofia Lis

- Zastępca kierownika świetlicy p. Barbara Majer

- Skarbnik p. Danuta Wieczorek

- Magazynier p. Maria Nosińska

- Sekretarz p. Weronika Lis

- Stali członkowie: p. Sylwia Remiszke, p. Bożena Wilk, p. Marzena Stosik, p. Celina Misztal, p. Krzysztof Majer, p. Konstanty Lis.


Więcej o Zespole Caritas i świetlicy „Przystań” w Ostrowitem można znaleźć w Internecie,
wpisując w wyszukiwarce Ostrowite-Zaprasza


Do góry