Strona internetowa Ciechocina

PROGRAM "RÓWNAĆ SZANSE" - PROJEKT "PRZYRODA.COM.PL"DO KOLEŻANEK I KOLEGÓW

Wykorzystaj szansę

Jeśli chcesz dziś marzyć o wielkim sukcesie
Przyjdź do nas ! Trenuj z nami ! To w twym interesie.
........................................................................................
Ćwicz, nie załamuj się, pokonuj trudności.
Taka jest recepta na eliksir młodości.
........................................................................................
Bo dziś bez wysiłku, bez trudu i pracy.
W tym drapieżnym świecie człowiek nic nie znaczy
........................................................................................
Wykorzystaj szansę. Tylko... chęć i praca.
Pamiętaj! Szansa stracona – już nigdy nie wraca.
........................................................................................

To nasz serdeczny apel

Program "Równać Szanse"

Podstawowy cel programu Równać Szanse stanowi wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego dzieci i młodzieży z terenów wiejskich oraz miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Poprzez wspieranie inicjatyw społecznych Program "Równać Szanse" dąży do:

- podniesienia jakości pracy z młodymi ludźmi w szkole i w warunkach pozaszkolnych;

- integracji środowisk lokalnych wokół edukacji;

- podniesienia jakości edukacji;

- stworzenia sieci organizacji pozarządowych współpracujących z młodzieżą;

- aktywizacji młodych ludzi do działań na rzecz własnego środowiska lokalnego oraz rówieśników.

W programie organizacje pozarządowe, placówki oświatowe oraz niesformalizowane grupy młodzieży z całej Polski otrzymują dotacje na realizację własnych projektów mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Działania są prowadzone na terenie miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Dzięki uczestnictwu w projektach dotowanych w programie "Równać Szanse" młodzież z małych miejscowości ma możliwość uczestniczenia w zajęciach rozwijających zainteresowania, podnoszących skuteczność uczenia się i pomagających w nabyciu umiejętności przydatnych w szkole i dorosłym życiu. W realizowanych projektach prowadzone są działania zapoznające młodych ludzi z kulturą regionu, Polski i Europy. Organizowane są wyjazdy do dużych miast – ośrodków kulturalnych i naukowych. Częstokroć są to pierwsze wyjazdy młodzieży poza miejsce zamieszkania. Możliwość zetknięcia się z rówieśnikami z dużych miast uświadomiła młodzieży z małych ośrodków, że nie są od nich gorsi, mają im coś do zaoferowania. Program przyczynia się także do popularyzowania młodzieżowych działań społecznych. Młodzi ludzie są przygotowywani do pracy na rzecz swoich rówieśników i środowisk lokalnych, prowadzą konkretne działania na ich rzecz.


Więcej informacji o programie "Równać Szanse" na stronie www.rownacszanse.plProjekt "Przyroda.com.pl"

W ramach programu "Równać szanse" realizujemy projekt "Przyroda.com.pl". W Świetlicy Wiejskiej we wtorki i piątki młodzież spotyka się na zajęciach przyrodniczych, na których poznaje coraz to nowsze ciekawostki z życia przyrody. Są one realizawane dzięki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.


Zajęcia są skierowane głównie do miłośników oraz wielbicieli flory i fauny, której w Ciechocinie jest pod dostatkiem. Zajęcia są bardzo urozmaicone. Czasami wyrusza się w teren, a niekiedy robi się zielniki i prezentacje przyrodnicze. Obowiązki są podzielone, każdy jest odpowiedzialny za coś innego.

Nad całością projektu czuwają wolontariusze oraz pracownik Gminnego Ośrodka Kultury Pani Violetta Rossek.


Oto wyniki naszej dotychczasowej pracy:

Prezentacja "Sandr Brdy"

Folder informacyjny o Ciechocinie


W ramach realizacji programu „Przyroda.com.pl.” współpracujemy z Fundacją „SANDRY BRDY” Gminy Chojnice i z Fundacją Ekologiczną Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej.


Wyjazdy organizowane w ramach projektu "Przyroda.com.pl":

W Ośrodku szkoleniowym w Woziwodzie Bory Tucholskie

A teraz poznajcie nas:

(od dołu): Kasia, Kasia, Asia, Monika i Asia.
Między innymi to my tworzymy i realizujemy projekt "Przyroda.com.pl"

Dzięki temu projektowi doczekałyśmy się własnej strony internetowej, przez którą serdecznie Państwa pozdrawiamy. Teksty na tej stronie zostały przez nas opracowane. Korzystałyśmy m. in. z archiwum; z książki "Ostrowite. Zarys dziejów parafii" Leona Stoltmanna oraz ze stron internetowych: www.rownacszanse.pl,
http://przyroda.polska.pl/regiony/pojezierza_pd/wielki_sandr_brdy/opis.htm. Częścią techniczną strony zajęła się Dorota Leszczyńska, uczennica drugiej klasy liceum.
Do góry