Strona internetowa Ciechocina

WIELKI SANDR BRDYWielki Sandr Brdy leży na terenie województwa pomorskiego we wschodniej części regionu Pojezierze Południowopomorskie. Obejmuje część Borów Tucholskich, zamykając w swoich granicach prawie cały Zaborski Park Krajobrazowy oraz od południa Park Narodowy Bory Tucholskie.


Ukształtowanie terenu ostoi jest mocno zróżnicowane - znajdują się tu obszary wysoczyznowe, rozległe wzgórza, zagłębienia wytopiskowe, rynny rzeczne i doliny. Główną oś hydrograficzną stanowi Brda i jej dopływy, z których największym jest Zbrzyca. Na obszarze ostoi leży około 50 jezior – największe to jezioro Charzykowskie (1363 ha), a najgłębsze – Ostrowite (43 m). Wiele spośród jezior ma charakter przepływowy. Ciekawą cechą krajobrazu, decydującą o dużych wartościach przyrodniczych tego terenu, jest obecność małych bezodpływowych jeziorek (najmniejsze to tzw. suchary), które zarasta kożuch otaczającej je roślinności bagiennej. Powstają tak niewielkie torfowiska przejściowe i wysokie. Lasy stanowią 70% powierzchni terenu. Dominują bory sosnowe; na powierzchniach sandrowych występują bory świeże, w terenach niżej położonych – bory wilgotne, natomiast na torfowiskach wysokich i obrzeżach jeziorek dystroficznych spotyka się bory bagienne. Gleby żyzne zajmują grądy i lasy mieszane z dębem i bukiem. W sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych rosną lasy łęgowe i olsy. Specyficzne warunki przyrodnicze pozwoliły przetrwać tu wielu reliktowym gatunkom roślin.

Na tym terenie możemy spotkać wiele rzadko spotykanych gatunków roślin, m.in

- sasankę otwartą
- skalnicę torfowiskową
- elismę wodną
- lipiennik Loesela

Żyją tu także ważne dla Europy gatunki zwierząt, m.in

- wydra
- nocek łydkowłosy
- nocek duży
- bóbr europejski
- błotniak stawowy
- bąkhttp://przyroda.polska.pl/regiony/pojezierza_pd/wielki_sandr_brdy/opis.htm
PRZYRODA CIECHOCINA


Fauna i flora Ciechocina jest bardzo podobna do tej, jaką spotykamy na obszarze Sandru Brdy. Oto przyroda Ciechocina:

Fauna Ciechocina

Avifauna Ciechocina

Dzięki tym ptakom w naszej wsi jest coraz więcej mieszkańców… Mamy oczywiście więcej gatunków ptaków, ale te niestety nie dały się sfotografować…

Łabędzie

Rodzinka łabędzi na ciechocińskim jeziorze zawsze budzi zainteresowanie...

Niezwykły czarny bez

Niezwykłość tego drzewa polega na tym, że ono… nie powinno być drzewem! Czarny bez jest powszechnie znany jako krzew.

Magiczne molo

Jezioro

Latem można skorzystać z bliskości wody, zimą zaś mile spędzić czas jeżdżąc na łyżwach lub spacerując po lodzie.

Leśna przygoda

Wesołe torfowiskaDo góry